Telinevoimistelu, taitoharjoittelun alkuluku

Alkuluku on kiehtova käsite. Siinä missä muut luvut voidaan ilmaista muiden lukujen tulona, alkuluku on jaollinen vain ykkösellä ja itsellään. Telinevoimistelua voidaan tietyllä tapaa pitää taitoharjoittelun alkulukuna. Telinevoimistelua ei voi koota eri palasista, lajissa itsessään on jotakin korvaamattoman ainutkertaista. Tämä on aika kova väite, teen tässä telinevoimistelulle pienimuotoisen obduktion sanojeni vakuudeksi.

Välitön palaute palkitsee tai rankaisee voimistelijan

Oppimiselle elintärkeä elementti on palaute ja nimenomaan tieto suorituksen lopputuloksesta. Eräs telinevoimistelun hienouksista on telineen voimistelijalle kertoma palaute liikkeestä. Esimerkiksi voltti voi tulla jaloilleen paikkaan, loppuasentoa voidaan joutua korjaamaan tai liike voi päättyä pyllähtämiseen. Tämä mekanismi on raaka, mutta rehellinen. Online-palautemekanismi toimii telinevoimistelussa kaikilla tasoilla aina aloittelijoista huippuihin saakka. Monissa urheilulajeissa palautteen saaminen suorituksesta on hidasta ja vaivalloista, voimistelija sen sijaan tietää heti, miten temppu onnistui. Telinevoimistelu on hyvin looginen laji, jossa suorituksen lopputuloksen voi päätellä biomekaniikan perusperiaatteista. Esimerkiksi tasapainon ylläpito paikallaan pysyvissä asennoissa edellyttää sitä, että voimistelijan painopiste on tukipinnan päällä. Tietyntasoinen biomekaaninen osaaminen helpottaakin sekä voimistelua että voimisteluvalmennusta.

Vaikeiden telinevoimisteluliikkeiden oppiminen voi kestää vuosikausia. Tämä kasvattaa voimistelijan nöyryyteen työnteolle. Pikavoittoja lajissa ei jaeta. Joissain tarkkuuslajeissa voi tunarikin vahingossa saada kerran elämässään täydellisen suorituksen; kaadon keilailussa, kympin ammunnassa, häränsilmän Dartsissa, holarin golfissa etc. Kolmoisvoltti ei kuitenkaan pyöri sattumalta jaloilleen, vaikka Hannu Hanhi sitä kuinka toivoisi. Telinevoimistelun kova ja armoton vaatimustaso opettaa määrätietoiseen sinnikkyyteen. Mitä kovemman työn takana tempun onnistuminen on, sitä makoisammalta maistuu onnistunut suoritus.

Mikään laji ei ole monipuolinen, mutta telinevoimistelu on lähellä sitä

Urheiluharjoittelun monipuolisuuden puolesta riittää puhujia. Mielestäni mikään laji yksin ei kuitenkaan ole riittävän monipuolinen. Eri lajeista telinevoimistelu on kuitenkin monipuolisuuden kannalta parhaasta päästä. Miesten kuusi ja naisten neljä keskenään hyvin erilaista telinettä varmistavat harjoittelun monipuolisuutta. Liikunnallisten perustaitojen kirjosta telinevoimistelulla on eri liikuntamuodoista kenties kaikista paras kattavuus. Oikeastaan ainoastaan välineen käsittelytaidot jäävät uupumaan. Silloin, kun laivat olivat puuta ja miehet rautaa, telinevoimistelussa oli pakolliset ja omavalintaiset liikkeet. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että miesten 12-otteluun valmistautuvan jumpparin tuli opetella hieman reilu 600 eri liikettä!!!

Gymnastics walks my talk

Olen viime vuosikymmenen kiertänyt tiiviisti kouluttamassa valmentajia Suomessa ja ulkomailla. Antamani koulutus pohjautuu tieteelliseen näyttöön ja käytännön esimerkit pohjautuvat teorioihin. Telinevoimistelun kanssa on kuitenkin useamman kerran käynyt päinvastoin; käytäntö on vahvistanut teoriaa. Voimistelussa motorisen oppimisen teoria on uponnut käytänteisiin täysin kitkattomasti. Kenties lajin vaativuudesta johtuen evoluutio on muokannut voimistelun harjoittelukäytänteitä lähemmäksi ”absoluuttista totuutta”. Esimerkiksi kontekstuaalisen interferenssin periaate toteutui intuitiivisesti Jani Tanskasen harjoittelussa jo kauan sitten. Harjoitellessaan rekillä Kovacs-irrotusta, Jani teki yhden Kovacsin, jonka jälkeen hän teki jotakin aivan muuta. Jonkin ajan kuluttua vuorossa oli jälleen yksi Kovacs-voltti. Näin kontekstuaalisen interferenssin paradoksi; unohtaminen auttaa muistamaan”, muuttui lihaksi.

Sosiaalinen pääoma ja koettu pätevyys karttuvat voimistellessa

Kuten tästäkin tekstistä on käynyt ilmi, telinevoimistelu on vaativa urheilulaji. Lajin kovuus hitsaa harrastajat yhteen. Samassa liemessä kiehuminen lujittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Voidaankin pystyssä päin todeta voimistelijoiden olevan yhtä suurta perhettä. Voimistelussa solmitut ihmissuhteet kantavat pitkälle vielä aktiiviuran jälkeen.

Sisäisen motivaation yksi kulmakivi on koettu pätevyys. Useilla telinesaleilla vallitsee käytäntö, joka pönkittää koettua pätevyyttä. Salin seinälle on ripustettu lehmän kello, jota saa soittaa jonkun uuden tempun onnistuessa. Voimistelijan tasolla ei ole merkitystä, ainoa mikä merkitsee, on että joku onnistuu jossakin ensimmäisen kerran elämässään. Ja kun kello kilisee, kaikki salissa olijat keskeyttävät toimintansa ja antavat aplodit kellon soittajalle. Keskinäisen vertailun sijaan kaikkien edistyminen on tärkeää.

Kuortane, Vuokatti, Vierumäki…

Voimistelun olosuhteet Suomessa ovat viime vuosina kehittyneet hulppeasti. Uusista voimisteluhalleista Kuortaneen ja Vierumäen hallit ovat häikäisevän hienoja paikkoja. Vuokatin urheiluopistollakin on ihan kelvollinen jumppasali, jos tosin tramppa on väärinpäin suhteessa monttuun. Se mitä toivoisin näkeväni näissä voimistelupaikoissa, olisi videokamera ja näyttöruutu kiinteästi jokaisen telineen vieressä. Kävin reilu vuosi sitten Kiinassa maajoukkueen treenisalilla. Siellä oli jokaisella telineellä videokamera ja tv-ruutu. Visuaalinen palaute on voimistelijalle tärkeä ja vieläpä oikein ajoitettuna. Ihannetilanteessa voimistelija saa visuaalisen palautteen suorituksestaan 5-10 sekuntia suorituksen päättymisen jälkeen. Kiinteät kamerat ja isot näyttöruudut auttaisivat tämän ideaalin tavoittelussa.

Hautajaiset seis – vainaja puuttuu.

Pikainen ruumiinavaus osoittaa telinevoimistelun voivan erinomaisesti. Tämän päivän urheilulle on tyypillistä pilkkoa kokonaisuus osiin. Monen lajin harjoittelussa ihminen paloitellaan ensin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen osaan ja näitä osia harjoitetaan irrallaan toisistaan. Telinevoimistelun lähestymistapa on sen sijaan hyvin holistinen – keho, mieli ja aivot ovat yhtä kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Dualismia, jossa henki ja liha ovat irti toisistaan, ei löydy syvimmänkään alastulomontun pohjalta.

Telinevoimisteluun soisi törmäävän muuallakin kuin erikoisseuran harjoitussalilla. Väkisinkin tulevat vanhat hyvät ajat mieleen, jolloin kouluissa oli liikuntakasvatuksen viitekehyksen alla kaksi erillistä oppiainetta, voimistelu ja urheilu. Näistä molemmista annettiin todistukseen oma numero. Telinevoimistelu on upea laji itsessään, ”an sich”, ja sen lisäksi laji sopii oheis/rinnakkaisharjoittelumuodoksi aivan kenelle tahansa.

Taitotohtori

Kirjoittajasta

Sami Kalaja
LitT
Taitovalmennuksen asiantuntija
sami.p.kalaja@jyu.fi

Aikaisemmat kirjoitukset