Lähdeaineisto

 • kansikuva
  Modelle der Motorik

  Jürgen Birklbauer
  Modelle der Motorik –teoksessa kuvaillaan eri teorioita informaation käsittelyyn, motoriseen kontrolliin ja motoriseen oppimiseen liittyen. Teos on saksankielinen ja aika vaativa. Lukuisissa asioissa mennään reilusti arkivalmennuksessa tarvittavaa tarkastelutasoa syvemmälle.

 • kansikuva
  Dynamics of skill Acquisition

  Keith David; Chris Button; Simon Bennett
  Dynamics of Skill Aquisition on yksi modernin taitojen oppimisen merkkiteoksista. Teos perustuu ekologiseen malliin, jossa oppija, oppimisympäristö ja opeteltava tehtävä ovat jatkuvasti dynaamisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kirjan pääkirjoittaja Keith Davids on erittäin arvostettu motorisen oppimisen asiantuntija. Kirjassa esitellään teorian ohella käytännön malleja ja ratkaisuja taitovalmennukseen.

 • kansikuva
  The Road To Excellence

  Edited by K. Anders Ericsson
  The Road to Excellence on kirja, johon viitataan usein. Teoksen perussanoma on se, että huipputason saavuttaminen edellyttää paljon laadukasta harjoittelua. Anders K. Ericssonin esittelemä kultainen sääntö on se, että huipulle pääsyyn vaaditaan vähintään 10 000 tunnin työmäärä.

 • kansikuva
  Developmental Physical Education for All Children

  David L. Gallahue; Frances Cleland Donnelly
  Developmental Physical Education for all Children – kirjassa Gallahue & Donnelly jäsentävät perusliikuntataidot tasapaino-, liikkumis- ja välineen käsittelytaitoihin. Tämä jäsennys on valmennustaito.info –sivuston viitekehyksellinen ohjenuora.

 • kansikuva
  Liikentataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu

  Timo Jaakkola
  Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu on motorisen oppimisen kotimaisen huippuasiantuntija Timo Jaakkolan kirjoittama perusteos. Tämän kirjan hankkimista voidaan suositella kaikille taitojen oppimisesta, valmentamisesta ja opettamisesta kiinnostuneille. Kirjassa on selkeästi kuvailtu nykykäsitys taitojen oppimisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

 • kansikuva
  Liikuntapedagogiikka

  Timo Jaakkola; Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti(toim.)
  Liikuntapedagogiikka on kokoomateos liikuntaan ja etenkin sen opettamiseen liittyvistä asioista. Kirjan toimittajat Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti ja Jarmo Liukkonen edustavat vahvaa liikunta- ja urheilupsykologian osaamista.

 • kansikuva
  Taitavan toiminnan psykologia

  Pekka Niemi ja Esko Keskinen (toim.)
  Taitavan toiminnan psykologia –kirjassa Esa Keskinen esittelee erinomaisella tavalla motorisen oppimisen eri teorioita ja vertailee eksperttien ja noviisien käyttäytymistä. Kirja antaa hyviä ohjeita myös käytännön taitovalmennukseen.

 • kansikuva
  Motor Learning and Control

  Richard A. Magill
  Motor Learning and Control on yksi alan perusteoksista. Kirjassa kuvaillaan kattavasti, helppotajuisesti ja käytännön läheisesti motoriseen oppimiseen ja kontrolliin liittyviä tekijöitä ja ilmiöitä.

 • kansikuva
  Urheilupsykologian perusteet

  Leena Matikka ja Martina Roos-Salmi (toim.)
  Urheilupsykologian perusteet on merkittävä suomalainen urheilukirja. Maamme parhaiden asiantuntijoiden tekstit ottavat kattavasti haltuun urheilupsykologian eri puolia.

 • kansikuva
  Perception, Cognition and Decision training

  Joan N. Vickers
  Perception, Cognition and Decision Training johdattelee lukijan kiehtovalla tavalla havaintomotoriikan ja päätöksenteon maailmaan. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.

 • kansikuva
  A Multilevel Approach To The Study Of Motor Control And Learning

  Debra J. Rose ja Robret W. Christina
  A Multilevel Approach to the Study of Motor Control and Learning avaa motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen tematiikkaa esittelemällä erilaisia aiheeseen liittyviä kognitiivisen psykologian ja neurotieteiden tutkimuksia ja käytännön sovellusmahdollisuuksia.

 • kansikuva
  Motor Control And Learning

  Richard A. Schmidt ja Timothy D. Lee
  Motor Control and Learning on motorisen oppimisen kulttiteos. Skeemateorian luojaa, Richard Schmidtiä pidetään yhtenä maailman arvostetuimmista taitojen oppimisen asiantuntijoista.

 • kansikuva
  Motor Learning And Performance

  Richard A. Schmidt ja Craig A. Wrisberg
  Motor Learning and Performance on myös kulttiteoksen asemaan noussut kirja, jossa sekä teoreettisin tutkimusperustein että käytännön sovellusesimerkein avataan motorisen oppimisen teemoja.

 • kansikuva
  Bewegungslehre Sportmotorik

  Kurt Meinel & Günter Schnabel
  Bewegungslehre – Sportmotorik on saksankielinen perusteos motorisesta kontrollista, oppimisesta. Kirja on kirjoitettu saksalaisella täsmällisyydellä ja perusteellisuudella. Erityisen mielenkiintoinen osa kirjassa on kasvun ja kehityksen kuvaus motoriikan näkökulmasta. Mainitsemisen arvoinen on myös liikkuvuuden vahva korostus motorisen taitavuuden osatekijänä