KTK-testi

KTK –testiohjeet / Sami Kalaja

Käännetty ja muokattu alkuperäislähteestä: Kiphard, E. & Schilling, F. (2007). Körperkoordinationstest für Kinder. Manual. Beltz Test, Hogrefe Verlagsgruppe.

Yleistä
Testipaikan tulee olla rauhallinen, tilaa tarvitaan noin 4 x 5 metriä. Lattia ei saa olla liukas eikä liian kova (ei kivi- tai sementtilattia). Testi voidaan tehdä sisäpelijalkineissa, voimistelutossuissa tai paljain jaloin.

Testituloksista on olemassa vertailuaineistoa 5 – 14 –vuotiaille. Tätä vanhemmatkin nuoret voivat tehdä testin, mutta ikä tulee ottaa huomioon tulosten tulkinnassa.

Testivälineet

1. Tasapainoilu takaperin
Kolme suorakulmaista tasapainorimaa, joiden pituus on 3 metriä ja korkeus 3 senttimetriä. Yksi rimoista on 3 cm leveä, toinen 4,5 cm ja kolmas 6 cm. Rimojen tukena on noin 50 cm välein sivuttaislisätuki (12 x 5 x 2 cm). Lisätukien kanssa tasapainorimojen kokonaiskorkeudeksi tulee 5 cm. Lähtöalustana käytetään sivuttaissiirtymistehtävän (tehtävä 4) levyä.

2. Esteen yli kinkkaus
12 suorakulmaista superlon (vaahtomuovi) palaa (60 x 20 x 5 cm).

3. Sivuttaishyppely
Turvallisuussyistä käytetään kumipohjaista mattoa (100 x 60 cm), jonka keskelle kiinnitetään puurima (60 x 4 x 2 cm). Ajanottokello.

4. Sivuttaissiirtyminen

Kaksi puulevyä (25 x 25 x 2 cm), joiden nurkkiin on ruuvattu kuminen ovistoppari (korkeus 3,7 cm). Ajanottokello.

1. Tasapainoilu takaperin

Kolme tasapainorimaa (6 cm, 4,5 cm ja 3 cm leveät) asetetaan vierekkäin. 6 cm leveän riman päähän asetetaan 4. tehtävässä käytetty levy lähtöpaikaksi.
Jokaisella rimalla toteutetaan kolme yritystä kävellä riman päällä takaperin. Testaaja näyttää ensiksi suorituksen kävelemällä 6 cm leveän riman etuperin riman päässä olevalle levylle, jonka päällä hän viipyy hetken jalat yhdessä ja kävelee sitten saman riman takaperin.

Testiohjeet toistetaan jokaisella rimalla, testattava kokeilee joka riman ensin etuperin ja sen jälkeen takaperin.

Kokeilukierroksella testattava kävelee takaperin riman päähän (putoamistilanteissa kävelyä jatketaan putoamiskohdasta), näin hän oppii hahmottamaan riman pituuden ja luottamaan tasapainokykyynsä.

Varsinaisessa testisuorituksessa jokaisen putoamisen jälkeen, jossa testattava koskettaa jalallaan lattiaa tai riman sivuttaistukea, pitää palata takaisin riman päähän lähtöalustalle seuraavaa yritystä varten. Jokaisella rimalla on yksi kokeiluyritys etuperin ja yksi kokeiluyritys takaperin. Testiyrityksiä on jokaista rimaa kohden kolme kappaletta. Näin ollen testiyrityksiä on yhteensä 9 kappaletta.

Testiohjeet:
”Harjoittelemme yhden kerran tasapainoilua. Kävele rimaa pitkin etuperin lähtölevylle. Lepää levyllä hetki ja kävele varovasti rimaa pitkin takaperin siten, että et astu sivuun rimasta. Harjoittelukerran jälkeen asetu lähtölevylle ja kävele rimaa pitkin takaperin. Minä lasken kuinka monta askelta otat riman päällä. Jos kosketat jalallasi lattiaa tai riman sivutukia, niin mene takaisin lähtölevylle ja aloita uusi yritys.”

Testiarviointi:
Lasketaan takaperin kävelyn askeleet. Ensimmäistä askelta lähtölevyltä ei lasketa. Kun toinen jalka irtoaa lähtölevyltä ja koskettaa rimaan, testaaja laskee askeleet ääneen. Askelten lukumäärä lasketaan siihen saakka, kun rima on kävelty päästä päähän tai on saavutettu 8 pistettä. Mikäli rima selvitetään vähemmällä kuin 8:lla askeleella, on pistemäärä tällöin 8.

Takaperin tasapainotestissä loppupisteisiin lasketaan yhteen kolmen riman kolme yritystä. Rimakohtaiset pisteet merkitään testilomakkeeseen.
Yhdestä yrityksestä voi saada enintään 8 pistettä. Maksimipistemäärä on 3 x 3 x 8 = 72. Jos testaajan mielestä testattava pystyy parempaan suoritukseen, koska hän ei ollut testissä riittävän tarkkaavainen, on mahdollista yrittää yksi tai kaksi kertaa uudelleen.

2. Esteen yli kinkkaus

12 superlonpalaa asetetaan valmiiksi poikittain hyppysuuntaan nähden. Tehtävänä on hypätä yhdellä jalalla yhden tai useamman superlonpalan yli siten, että alastulo tapahtuu ponnistavalle jalalle.

Testaaja näyttää mallisuorituksen hypäten poikittain asetetun superlonpalan yli, hyppyyn otetaan noin 1,5 metrin alkuvauhti kinkkaamalla.
Aloituskorkeus määräytyy kokeiluhyppyjen ja testattavan iän perusteella. Kokeiluhyppyjä tehdään yksi tai kaksi per jalka.
5- ja 6-vuotiailla kokeilusuoritus on viisi kinkkaa ilman superlonestettä (korkeus 0 cm). Jos tämä onnistuu, aloituskorkeus on 5 cm. Jos kinkkaus ilman estettä epäonnistuu, on aloituskorkeus 0 cm, eli noin 3 metrin matka kinkkausta ilman estettä.

Yli 6-vuotiailla on harjoitushyppyinä kinkkaus yksi tai kaksi kertaa yhden palan (5 cm) yli sekä oikealla että vasemmalla jalalla. Jos tämä kokeiluyritys epäonnistuu, on ensimmäinen arvioitava yritys 0 cm korkeudesta, jos kokeiluyritys onnistuu, alitetaan ikäryhmälle suositellusta aloituskorkeudesta. Mikäli ensimmäinen arvioitava yritys ikäryhmälle suositellusta aloituskorkeudesta epäonnistuu, tätä yritystä ei arvioida ja testi aloitetaan 5 cm korkeudesta.

Suositellut aloituskorkeudet:
7v 10 cm (2 superlonpalaa)
8v 15 cm (3 superlonpalaa)
10 v 25 cm (5 superlonpalaa)
14v 35 cm (7 superlonpalaa)

Esteen yli kinkkaukseen tulee ottaa noin 1,5 metrin alkuvauhti kinkkaamalla. Testaajan pitää ennen testiosion alkua painaa kädellään superlonpalaa, että testattava havaitsee tehtävän olevan turvallinen. Ylihypyn jälkeen pitää hypätä kinkkausjalalla (jatkaa kinkkaamista) vielä vähintään kaksi hyppyä hallitusti. Jos testaajan mielestä testattava ei ymmärtänyt ohjeita esteen jälkeisistä kinkkauksista, voidaan suoritus katsoa mitättömäksi ja se voidaan uusia.
Jokaista korkeutta kohden on yhdestä kolmeen yritystä.

Testiohjeet:
”Aloita tästä hyppäämään yhdellä jalalla, hyppää kinkkaamalla esteen yli ja jatka hyppelyä esteen jälkeen samalla jalalla vielä kaksi hyppyä. Missään vaiheessa suoritusta et saa koskea toisella jalalla maahan tai suoritus hylätään.”
Testiarviointi:

Jokainen hyppykorkeus arvioidaan seuraavasti: onnistunut 1. yritys = 3 pistettä, onnistunut 2. yritys = 2 pistettä, onnistunut 3. yritys = 1 piste.
Jos aloitushyppy onnistuu 5 cm ja sitä korkeammissa aloituskorkeuksissa, niin kaikista alemmista korkeuksista annetaan 3 pistettä, koska oletetaan että ne olisivat onnistuneet. Tällä järjestelyllä tasataan vanhempien ja nuorempien testattavien yritysten lukumäärää (muuten vanhemmat lapset joutuisivat yrittämään nuorempia useammin).

Yritystä ei hyväksytä, jos vapaa jalka koskettaa maahan, superlonpala kaatuu tai ylityksen jälkeen ei tule kahta hyppyä kinkkaavalla jalalla.
Mikäli 3 yritystä epäonnistuu, hyppäämistä jatketaan ainoastaan, jos kahdesta aikaisemmasta korkeudesta on saavutettu vähintään 5 pistettä. Muuten tehtävä lopetetaan. Tämä koskee erikseen vasenta ja oikeaa jalkaa. Pisteet kirjataan ylös ja lasketaan yhteen.

12 superlonpalalla (60 cm) ja aloituskorkeudella 0 (5 kinkkaa), on maksimipistemäärä 39 pistettä per jalka eli yhteensä 78 pistettä.

3. Sivuttaishyppely

Testiohjeet:
Tehtävänä on hypätä tasajalkaa puuriman yli edestakaisin sivuttain mahdollisimman monta kertaa 15 sekunnin aikana.

Testaaja näyttää mallisuorituksen asettumalla matolle riman viereen ja hyppimällä tasajalkaa riman yli edestakaisin.

Harjoittelusuorituksena sallitaan 5 hyppyä. Hyppyjen tulisi olla tasahyppyjä, eli jalat irtoavat maasta ja tulevat maahan yhtä aikaa. Eriaikaisuutta ei kutienkaan katsota virheeksi, mikäli molemmat jalat ylittävät riman toiselle puolelle. Testaajan on varmistettava, että ohjeet ymmärrettiin oikein.

Suoritus jatkuu vaikka testattava koskee rimaa tai käy maton ulkopuolella, tällöin testaaja kehottaa testattavaa jatkamaan testiä. Jos ohjeita ei vieläkään noudateta, testi keskeytetään, ohjeet ja mallinäyttö uusitaan, jonka jälkeen testattava voi yrittää uudelleen. Mikäli ulkoiset häiriötekijät haittaavat suoritusta, testi mitätöidään ja uusitaan. Enintään kaksi yritystä voidaan mitätöidä.

Testi koostuu kahdesta hyväksytystä suorituksesta.

Testiohjeet:
”Asetu jalat vierekkäin puuriman viereen seisomaan. Kun annan lähtömerkin, ala hyppiä sivuttain riman yli niin nopeasti kuin pystyt niin kauan kunnes sanon ”seis”. Jos astut vahingossa riman päälle, niin älä lopeta hyppäämistä, vaan jatka testiä.”

Testiarviointi:
Kahden hyväksytyn 15 sekunnin hyppykerran onnistuneet hypyt lasketaan yhteen (hyppy riman yli = ensimmäinen piste, hyppy takaisin = toinen piste jne).

4. Sivuttaissiirtyminen

Kaksi puulevyä asetetaan noin puolen levyn leveyden etäisyydelle toisistaan lattialle. Sivuttaissuunnassa on oltava 3 – 4 metriä vapaata tilaa.
Tehtävä koostuu kahdesta hyväksytystä 20 sekunnin yrityksestä, joissa levyjä siirretään mahdollisimman monta kertaa sivuttain toistensa yli. Testaaja näyttää mallisuorituksen.

Testaaja astuu edessään olevalle oikeanpuoleiselle levylle ja ottaa molemmilla käsillä kiinni vasemmanpuoleisesta levystä ja siirtää sen oikealle puolelleen. Tämän jälkeen hän siirtyy tälle levylle oikealle puolelleen, tarttuu vasemmalla olevaan levyyn jne. (Testattava saa päättää siirtymissuunnan, mutta suunnan on oltava sama molemmilla suorituskerroilla.) Testaajan tulee korostaa, että kyse on nopeudesta, esimerkiksi levyn asettaminen liian kauas tai lähelle tai liian suoraan linjaan vie aikaa.

Jos suorituksen aikana ilmenee ulkoisia häiriötekijöitä, suoritus uusitaan. Jos testattava tukee kädellään lattiaan, koskettaa jalallaan lattiaan, putoaa alas levyltä tai siirtää levyä vain yhdellä kädellä, testaaja kehottaa testattavaa jatkamaan ja antaa tarvittaessa lyhyesti ohjeita. Jos toistuvasti käytetään vain yhtä kättä levyn siirtämiseen, tämä korjataan heti ohjeistamalla: ”Käytä kahta kättä!”. Jos ohjeita ei edelleenkään noudateta, niin testi keskeytetään ja uusitaan demonstraation ja ohjeiden jälkeen. Hylättyjä yrityskertoja voi olla enintään kaksi.

Testiin kuuluu 2 peräkkäistä suoritusta, joiden välissä on vähintään 10 sekunnin tauko. Testaaja laskee pisteet ääneen. Testaaja sijoittuu testattavan kasvojen eteen ja siirtyy testattavan mukana. Näin levyt siirtyvät sivusuunnassa, eivätkä eteenpäin.

Harjoitteluna siirretään levyä 3 – 5 kertaa.

Testiohjeet:
”Nyt haluamme ylittää ison vesilammikon siten, että jalkamme eivät kastu. Astu seisomaan tälle levylle ja ota kahdella kädellä kiinni toisesta levystä ja aseta se toiselle puolelle viereesi. Sitten mene seisomaan levylle, jota juuri äsken siirsit ja otat toisen levyn käsiisi ja näin jatkat siirtymistä sivuttain. Harjoittelemme ensin kerran. Lasken pisteet ääneen. Yritä siirtää levyjä mahdollisimman monta kertaa, koska siirrot lasketaan. Jalat eivät saa koskettaa lattiaan. Lähtömerkistäni ala siirtää levyjä mahdollisimman nopeasti siihen asti, kunnes sanon ”seis”.”

Testiarviointi:
Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa testattavan oikealla puolella, 1 piste, kun testattava on siirtänyt molemmat jalkansa levylle, 1 piste, kun testattava on taas siirtänyt levyn vasemmalta oikealle.