Etusivu

Lapsia urheilukentällä

Linkki Taitotohtorin blogiin

Taitokartta

Taitokartta on mindmap-muotoon visualisoitu kokonaisuus keskeisimmistä perusliikuntataidoista. Motoriset perusliikuntataidot voidaan luokitella tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoihin (Gallahuen luokittelu).
Taitojen oppimista tehostaa vaihtelu. Tässä taitokartassa perusliikuntataidoista on esitelty muutamia variaatioita, joiden avulla harjoitteluun saadaan vaihtelua.
Liikkeen nimeä klikkaamalla käynnistyy videoklippi kyseisestä suorituksesta. Valmennustaito-logoa klikkaamalla palataan takaisin etusivulle

Teoriaosuus

Taitosivuston teoriaosuudessa on luettavissa tiivis paketti taitojen oppimisesta ja opettamisesta.
Taitojen oppimistilanteissa oppija, opeteltava tehtävä ja oppimisympäristö ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään..
Taitojen oppimisen kannalta kriittiset tekijät ovat harjoittelun määrä, vaihtelu, vaivannäkö ja oppimista tukeva motivaatioilmasto.
Teoriaosuus tarjoaa valmentajalle, ohjaajalle ja opettajalle tietoa tehokkaasta ja tuloksekkaasta taitovalmennuksesta

KTK-testi

KTK-testi (Körperkoordinationstest für Kinder) on 5–15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien motorista koordinaatiota arvioiva testikokonaisuus, johon kuuluu neljä erilaista testiä. Valmennustaitosivustossa esitellään KTK-testistö videoiden sekä ohjetekstien avulla.

 

Kasva Urheilijaksi taitovalmiustestien sovellukset

Sovellus pyörätuolin käyttäjille sekä vinkkejä pystystä liikkuville vammaisurheilijoille.

Sovelluksia yleiseen taitovalmiustestiin vaikeasti heikkonäköiselle ja/tai sokealle urheilijalle sekä liikuntavammaiselle pystyurheilijalle.

Lähdeaineisto

Taitokartta -mind mapin viitekehyksenä on käytetty kansainvälisesti hyvin tunnettua Gallahuen taitoluokittelua. Valmennustaitosivuston teoria pohjautuu motorisen oppimisen tutkimukseen ja alan kirjallisuuteen. Lähdeaineisto-osioon on koottuna lähteinä käytetyt teokset.