Taitotohtorin blogi

Kirjoittajan Sami Kalaja blogi

 • Hyvä valmentaja ei turhia hölise 3.3.2014
  Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, että menestyvät valmentajat ja hyvät opettajat ovat aika hiljaisia ihmisiä? Valmentaja- ja liikunnanopettajakoulutus on perinteisesti korostanut ohjeiden ja palautteen merkitystä urheilu- ja liikuntataitojen opettelussa. Vallalla on ollut käsitys, jonka mukaan oppijan tulisi saada valmentajalta tai opettajalta neuvoja ihan jokaisesta yrityksestä. Varsin usein valmentajan tai opettajan pätevyyskin (oppijan mielestä) on kytketty palautteen määrään. On ajateltu, että mitä enemmän ohjeita ja  palautetta – ...
  Lue lisää...
 • Monipuolisuus ja perusliikuntataidot arvossaan maailmalla 30.1.2014
  Minulla oli suuri ilo ja kunnia osallistua Singaporen urheilukoulun 10-vuotisjuhlaseminaariin ”Sports Development & Excellence for Student-athletes”.  Seminaarin esiintyjäkaarti oli hyvin korkeatasoinen edustaen maapallon eri kolkkia. Pääviestit liittyen nuorten urheilijoiden harjoitteluun olivat harjoittelun monipuolisuuden ja liikunnallisten perustaitojen tärkeys. Asiantuntijat eri puolilta maailmaa jakoivat yhteisen huolen perusliikuntataitojen heikkenemisestä ja pitivät yhtenä vastauksena tähän haasteeseen harjoittelun monipuolisuutta. Tässä ydinviestejä muutamilta pääesiintyjiltä: Caroline Ringuet-Riot Australiasta kertoi rohkaisevista kokemuksista liittyen urheilijoiden ...
  Lue lisää...
 • Onko virhe tehdä virheitä? 2.1.2014
  Ovatko virheet ystäviä vai vihollisia? Taitovalmennuksessa on perinteisesti uskottu, että ainoastaan oikein tehdyt, onnistuneet suoritukset edistävät oppimista. Virheitä on pidetty peikkoina, joita tulee pelätä ja välttää. Nykyaikainen taitovalmennus haastaa ja kyseenalaistaa tämän näkemyksen. Oikeastaan ei kannattaisi puhua lainkaan virheistä, vaan pikemminkin erilaisista suoritustavoista. Tekemällä liikkeitä tai urheilusuorituksia eri tavoilla, saadaan erilaisia aistimuksia, joiden pohjalta voidaan päätellä mikä suoritustapa toimii ja mikä tapa ei. Toki tämän ...
  Lue lisää...
 • Kannattaako taitoja harjoitella väärältä puolelta? 10.12.2013
  Onko liikunta- ja urheilutaitojen harjoittelu heikommalta puolelta järkevää? Ehdottomasti on. Ainakin kaksi perustelua on löydettävissä helposti. Ensiksikin useissa urheilulajeissa molempien käsien tai jalkojen käyttö parantaa suoritusta. Tämä pätee etenkin joukkuepalloiluissa. Pelaaja, joka pystyy toimimaan kummallakin kädellä tai jalalla on selkeästi vaikeampi puolustettava kuin vain toiselta puolelta toimiva pelaaja. Professori Tino Stöckel Rostockin yliopistosta tutki koripalloilijoita ja löysi selkeän yhteyden pelaajan tason ja kaksikätisyyden välillä. Ammattilaispelaajat ...
  Lue lisää...